Industrial

Industrial

Part de les nostres instal·lacions estan dedicades als treballs per a indústries on la protecció a la corrosió és de vital importància, per això a APLITEC Valls realitzem aplicacions fins a un C5 ALT en peces de grans dimensions i pes (fins a 16 tn), per realitzar aquests recobriments una de les parts més importants és la preparació de la superfície:

  1. Neteja de la superfície per eliminar qualsevol rastre d' olis, greixos, sals i altres contaminants.
  2. Una vegada realitzat el tractament de neteja se sotmetrà la peça a un decapatge mitjançant la projecció de raig abrasiu en sec fins a assolir el grau SA 2 1/2 d'acord amb la norma EN ISO 8501-1.
  3. Una vegada realitzats aquests passos s' aplicarà el recobriment per a cada categoria d' ambient corrosiu, per a això s' aplicaran els sistemes de pintura que compleixen amb la normativa ISO 12944, indicant el nombre de capes i gruixos que hem d' aplicar.

Gràcies als nostres controls entre processos oferim al nostre client una traçabilitat de tots els processos que seguim en APLITEC per garantir una bona execució dels Treballs realitzats.